جمعه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب (page 20)

شعر و ادب

شاعر نوآور زمان خویش

«یغما! من و بخت و شادی و غم، با هم … کردیم سفر به مُلک هستی، زعدم چون نو سفران، به نیمه ره، بخت بخفت … شادی ره خود گرفت و من ماندم و غم» میرزا رحیم یغما پسر حاجی ابراهیم قلی در سال ۱۱۹۶ هجری شمسی در دهکده ی خور بیابانک از توابع جندق به دنیا آمد. روزگار کودکی …

مشاهده

شاعر طنزپرداز و منتقد

«شد نوبت شاعری که آغاز کند… اشعار پُر از سوز و گدازِ خود را گفتا چه بخوانم که بُوَد ناخوانده؟… گفتند به او بخوان نمازِ خود را » در دنیای ادبیات غیر جِد، عده ای «طنز» و «هَزل» و «فکاهه» را در یک راستا می بینند و برای هر سه قالب، فقط لبخند را شرط اصلی می دانند و کاری …

مشاهده

ادبیات کودکان و نوجوانان در آیینه پیدایش

تا قبل از دو، سه قرن پیش، کودکان و نوجوانان در سراسر طول تاریخ جایگاه ویژه ای نداشتند و حتی بعضاً به حساب آورده نمی شدند. به دنیا می آمدند، دوران طفولیت را پشت سر می گذاشتند، ایام نوجوانی و به دنبال آن جوانی را سپری می کردند و سرانجام بدون اینکه خود آگاه باشند، جامه ای مانند جامه ی …

مشاهده

هنر نویسندگی ذاتی است، نه اکتسابی

در ارتباط با نقدِ داستان یا شعر و به طور کلی نقدِ ادبیات هنری گاهی سخنانی مطرح می شود که جای تأمل و تفکر بسیار دارد و داشتن بحث مختصری در این رابطه عاری از لطف نیست. اگر نویسنده را به معنای کسی که چیزی می نویسد در نظر بگیریم، اگر چه نوشتار او سیاهه ی دخل و خرجِ خانه …

مشاهده

مایکل هوی و داش آکل

زبان شناسی متن شاخه ای از تحلیل گفتمان است که به بررسی زبان در سطح جمله و فراتر از آن می پردازد. براساس این، رویکردهای مختلفی برای تشخیص ساختار درونی متون و چگونگی تولید و درک آن ها بیان شده که یکی از آن ها، رویکرد حل- مسئله ی مایکل هوی است. این رویکرد دارای چهار رکن است: موقعیت، مسئله، …

مشاهده

زبان دیداری در آثار بکت

تئاتر را بیش از آنکه متنی ادبی بدانیم، باید یک حضور و تجربه قلمداد کنیم؛ زیرا واقعیت ادبی و تخیّلی هنر چیزی است جدا از بازنمود و تحقق فیزیکی آن در زمان و در فضای صحنه. آثار بکت را می توان بروز عینی این ادعا دانست. تمرکز بر حضور اشیاء و صحنه پردازی، گویای فاصله گرفتن از جوهره ی ادبی …

مشاهده

بندانگشتی

ولادیمیر پراپ، فولکورشناس و دانشمند صورت گرای روس، در کتاب ریخت شناسی قصه های پریان به توصیف قصه براساس اجزای سازنده ی آن ها و روابط متقابل میان اجزا پرداخته است. او کوچک ترین جزء سازنده ی قصه ها را خویشکاری می نامد و معتقد است می توان قصه های عامیانه را براساس این خویشکاری ها تجزیه و تحلیل کرد. …

مشاهده

انسجام و انتشار دو منش شکل گیری متن

پیشتر گفته شده است که متن باید بافتار داشته باشد؛ در نتیجه عوامل ساختاری شامل ساختار موضوعی و ساختار اطلاعاتی و عوامل انسجامی به عنوان سازنده ی بافتار و شکل دهنده به متن مطرح شده اند. حال آنکه در ادبیات و به ویژه در انواعی از شعر معاصر به نمونه هایی برمی خوریم که براساس اصول پیشتر گفته شده نمی …

مشاهده

تأثیر ترجمه بر بازی های کلامی

 در مقابل الگوی دوتایی یاکوبسن- که استعاره و مجاز را دو قطب اصلی زبان می داند- الگوی چهار وجهی ای وجود دارد که به پیروی از گرمس تدوین شده است و در آن چهار صنعت ادبی استعاره، مجاز، مجاز مرسل و کنایه مجازهای اصلی را تشکیل می دهند. از آنجا که جهان امروز جهان تعامل فرهنگ هاست و ما را …

مشاهده

کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) در تئاتر لورانزاسیو اثر موسه

هرچند هدف و غایت هنرهای نمایشی برای به نمایش درآوردن شکل گرفته باشد، هر اثر نمایشی قبل از هر چیز دیگری، متنی است برای خواندن. با خواندن متن نمایشی، ذهن فراگفته خوان آن را دریافت و در ادامه آن را دست کم در ذهن خود به روی صحنه می آورد. به روی صحنه آوردن متن یکی از ویژگی های هنرهای …

مشاهده