پنجشنبه - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب (page 3)

شعر و ادب

نقطه ی اوج کلاسیسیزم فرانسوی

پیش از پرداختن به کورنی و بررسی کلاسیسیزم، مایلم به اجمال بپردازم به مفهوم رواقیگری و توجه خواننده را جلب کنم به کتابی از بازیل ویلی به نام اخلاقیان انگلیسی (۱۹۶۴) که درباره ی تأثیر سنت فلسفی یونان (بعد از گذشتن از صافی رومیها) در اندیشمندان و سرایندگان آغاز عصر جدید است. رواقیگری، مانند افلاطون گرایی، یکی از میراثهای فناناپذیر …

مشاهده

احیای سلطنت و کلاسیسیزم آگوستی

ادبیات را می شود به طناب کلفتی تشبیه کرد که از هر نقطه اش به یک ناظر بی حرکت بیشتر از یک رشته اش را درست نشان نمی دهد. رشته های دیگر گاهی محو می شوند و گاهی از نو خودنمایی می کنند. در هر مقطعی از زمان، رگه ای برجسته می شود و جنبشی روی بقیه سایه می اندازد. …

مشاهده

کلاسیک و کلاسیسیزم در آلمان

ادبیات قرن هجدهم آلمان با واکنش سریعی در برابر بدبینی باروک نیمه ی دوم قرن هفدهم آغاز شد که خودش پیامد جنگ سی ساله ای بود که جمعیت بسیاری را به هلاکت رسانده بود. این ادبیات خوش بین و خردگرا نیز که مبتنی بر قوانین طبیعت و آثار لایب نیتس به تعبیر کریستیان ولف بود، تأکید بر شعور و بهنجاری …

مشاهده

عشق به خویشتن و عشق به جامعه

نه راسین، نه پوپ، نه گوته، هیچ کدا از عهده ی نوشتن شعر سوررئالیستی، رمان امریکایی یا قصر کافکا بر نمی آمدند. هر یک از این انواع ادبی به نظر آنها، بی اغراق، مهمل جلوه می کرد. گرفتاری خود ما بیشتر از آنکه عدم درک کاری باشد که کلاسیکهای فرانسوی و انگلیسی سعی داشتند انجام بدهند، احساس واخوردگی، حتی نومیدی …

مشاهده

اکسپرِسیونیسم و مدرنیته

نمی دانیم اول بار پل کاسیرر، دلال هنری، در حضور کمیته ی گزینش و در حال تماشای نقاشی ای اثر ماکس پِکشتاین اصطلاح « اکسپرِسیونیسم» را وارد کاربرد روزمره کرد، یا لویی وُسِل، منتقد فیگارو، یا ویلهلم وُرینگِر، مورخ هنر (۱). در نهایت هم مهم نیست: آنچه الب است این است که، چنان که در بخش اول گفتیم، جهان نقاشی …

مشاهده

دشواری های تعریف اکسپرِسیونیسم

« اکسپرِسیونیسم» اصطلاحی است توصیفی که لاجرم چنان تجلیات فرهنگیِ متفاوتی را در خود گنجانده که عملاً بی معنا شده است: به نظر می رسد که تعریف آن از تمام « ایسم»های ادبی و هنری دشوارتر است، بعضاً به این دلیل که کاربردش هم عام است و هم خاص، و بعضاً به این دلیل که تا حدّ زیادی با آنچه …

مشاهده

اکسپرِسیونیسم آلمانی

 پیش از نخستین جنگ جهانی در آلمان، دهه ی پیش از آغاز جنگ جهانی اول بیشتر از بابتِ آتشین مزاجیِ منتقدانِ نظمِ موجود به یادماندنی شد تا باورهای مدفاعانِ این نظم: هر هنرمندی که سرش به تنش می ارزید به جنگ با تفرعن و طنطنه ی نهادهای ویلهلمی، خودپسندی و دورویی در آداب و رسوم بورژوایی و تفرعن کاستِ نظامی …

مشاهده

رؤیاهای تولّد دوباره ی انسان

 وضعیت اکسپرِسیونیسم در آلمان در نخستین جنگ جهانی غالباً به اشتباه معتقدند که اکسپرِسیونیسم، به قول سنت جان اِرواین، صرفاً محصول « درماندگی و روان رنجوریِ ملّتی شکست خورده» بود، (۱) جنبشِ زاده ی بحرانی فکری که در طی جنگ جهانی اول و پیامدهای آن پاگرفت. این تعریف رضایت بخش نیست، زیرا پیشتر نشان دادیم که مدّت های مدیدی پیش …

مشاهده

زندگی را پرشور خلق کنید!

 اکسپرِسیونیسم آلمانی بین دو جنگ پیش از پایان جنگ در سال ۱۹۱۸، دو نمایشنامه در آلمان ( البته با اجراهای محدود) به صحنه آمد که بی معناییِ جنگ و تأثیر خشونت بارِ آن در انسان ها را نشان می داد: یک نژاد نوشته ی فریتس فُن اونرو و نبرد دریایی نوشته ی راینهارت گورینگ. فریتس فُن اونرو ( ۱۹۷۰-۱۸۸۵) افسری …

مشاهده

افق های گسترده تر اکسپرِسیونیسم در اروپا و آمریکای شمالی

مکرراً بحث کرده اند که اکسپرِسیونیسم پدیده ای نوعاً آلمانی است، همان قدر که امپرسیونیسم پدیده ای است فرانسوی: بی شکلی و تلاطمِ این جنبش، و نیز شدت و حدت و انتزاع، آن را تا حدودی آلمانیِ اصل دانسته اند، و خاستگاه های آن را در اشتورم اوند درانگ سده ی هیجدهم، پویاییِ باروک و حتی کژنمایی گوتیک یافته اند. …

مشاهده