شنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب (page 5)

شعر و ادب

عناصر داستانی را بشناسید

[۱] اول از هر چیز باید دانست چه داستانی قرار است زیر دستتان جان بگیرد.اگر تکلیف این ماجرا و داستان را با خودتان روشن نکنید، هرج و مرجی روی کاغذهایتان به پا می شود که کل داستان و سوژه به باد می رود.با این حال عده ای معتقدند که دانستن این اصول، سبب می شود نویسنده از احساس فاصله بگیرد …

مشاهده

آداب نوشتن

[۱] با پای جامه ننویسیم! دقیقا منظورم همان پیژاماست.نوشتن، کاری است به شدت حرفه ای.حالا که نمی توان به همه توصیه کرد که محل کار داشته باشند برای کاری به اسم نوشتن، دست کم می توان توصیه کرد که لباس کار داشته باشند! صبح کمی جابه جا شوند و لباس کار بپوشند و بعد در محلی مخصوص نوشتن و لو …

مشاهده

آتش شناخت رمان

به نظرم بسط و پهن شدن یک چیز در زمان به لحاظ زیبایی شناختی برای خودش یک اصل است. یعنی اگر چیزی به جای این که در یک «آن» و ناگهانی محقق شود، در یک کشش زمانی محقق شود. همین «تحقق زمانمند» پدید آورنده زیبایی است و هر چه این زمان کشش بیشتری داشته باشد، آشکار شدن آن چیز برای …

مشاهده

درآمدی بر اسطوره های بنیادی شاهنامه

اسطوره و بنیان اساطیری در شاهنامه فردوسی از اهمیت شایانی برخوردار است. با آنکه اسطوره یکی از مهم ترین مباحث شاهنامه شناسی را تشکیل می دهد، ولی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامه نیازمند توجه به دو دوره ایران باستان و میانه است. مهم ترین مبحث شاهنامه تجلی اساطیر و فرهنگ ایرانی در آن است …

مشاهده

مقدمه ای بر دانشنامه نویسی در ایران

رشد دانش بشری و نیاز به ثبت آن، به تدریج، بشر را به سوی نوشتن و ثبت دانسته ها سوق داد تا جایی که قرن هاست که فرهنگ حاکم بر دنیا، فرهنگی نوشتار بنیاد است. بنابراین کتاب هایی برای ثبت و انتقال دانش تألیف شد که در بردارنده دانش های زمان است. به تدریج با گسترش دانش ها بعضی مؤلفان …

مشاهده

کودکان، عنصر اصلی داستان های شاهنامه

در این مقاله به داستان هایی از شاهنامه پرداخته ایم که کودکان در آن نقش دارند. هدف مقاله ی حاضر، بررسی شخصیت کودکان به عنوان یک عنصر داستانی در مجموعه ی شاهنامه است. بیشتر شخصیت های شاهنامه از بدو تولد در داستان ها حضور دارند و قسمتی از اشعار شاهنامه مربوط به دوران کودکی این گروه است. بررسی پیوندهای ظاهری …

مشاهده

«تفاوت»، «دیگری» و« اقلیت» در ادبیات داستانی کودک و نوجوان

نویسندگان:حسین شیخ رضایی، مریم محمدخانی، ساناز توسلی،‌آذر نشاط روح، لیلا لامعی رامندی، فرشته اسکندری نژاد، شادی خوشکار، زهرا شیرازی ۱- مقدمه بررسی نحوه ی حضور شخصیت های « متفاوت» در آثار ادبی کودک و نوجوان( شامل اقلیت های قومی،‌ نژادی، سیاسی، معلولان، بیماران یا افراد به لحاظ جسمانی و ظاهری متفاوت، کودکان کار، کودکان جنگ و کودکان فقیر) دغدغه ی …

مشاهده

علیت در روایت

علیت در ادبیات روایی عبارت است از کنش یا رخدادی که مستقیم یا غیر مستقیم، باعث دگرگونی در داستان شود. علیت یکی از بنیادی ترین ابعاد روایت است، که در سطوح گوناگون متن حضور دارد. [ در این مقال] موضوعات مربوط به علیت به ترتیب زیر بررسی خواهند شد: مفهوم علیت، علیت و کنش شخصیت ها، روابط علی میان رخدادهای …

مشاهده

کودک و نیاز به افسانه

نویسنده و شاعر کودک و نوجوان، برای انتقال درک معنا و مفهوم یک متن ادبی به کودک و نوجوان، باید کلیات و جزییات نوشته ی خود را با توجه به دایره ی واژگانی، دانش اولیه، زبان، و شناخت رشد تخیل این گروه و تنظیم کنند. این نکته از دید والدین یا به عبارت دیگر، مخاطبان تلویحی کتاب های کودک و …

مشاهده

کارکردهای بلاغی وابسته ها در استعاره مصرّحه

بر پایه دیوان خاقانی چکیده یکی از برجسته ترین و عمده ترین تصاویر شاعرانه استعاره است، بلاغت و کاربرد استعاره چنان است که کم تر سخن ادبی ای می توان یافت که عاری از این تصویر باشد. استعاره را بر دو نوع استعاره مصرّحه و استعاره مکنیه تقسیم کرده اند. استعاره مصرّحه گاه در قالب یک واژه، و گاه در …

مشاهده