سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب (page 5)

شعر و ادب

شخصیت پردازی در داستان

اگر به یاد داشته باشید در مبحث ارکان اصلی عناصر مهم داستان بعد از مقوله پیرنگ به بحث «شخصیت پردازی» اشاره کردیم. بلحاظ اهمیت موضوع بد نیست ابتدا تعریفی داشته باشیم از کاراکتر یا شخصیتهای داستان: «اشخاص و افرادی را که در یک داستان یا نمایشنامه یا… حضور مثمر یا متناوب دارند «کاراکتر» یا شخصیت گویند. » هر داستان دست …

مشاهده

نقش عشق و احساس در ادبیات

«کس چون حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به «قلم» شانه زدند» عده ای براین باورند که کسی سزاوار است شعر بسراید یا داستان بنویسد یا در زمینه ی ادبی قلم بزند و اظهار عقیده کند که فارغ التحصیل یا کارشناس ادبیات و علوم انسانی از یک مرکز آموزش عالی خارج یا داخل کشور باشد …

مشاهده

آذری یا پهلوی؟

آذری، نام زبان پیشین آذربایجان است که شاخه ای از زبان های ایرانی غربی است. این کلمه منسوب به “آذربایجان” است و در زبان عربی به شکل “اذریّ” و “اذری” تلفظ می شود. در عربی، صفت منسوب به آذربایجان به شکل “اذربی” و” اذربیجی” نیز گفته می شود که از “اَذربیجان” گرفته شده که تلفظ کلمه “آذربایجان” در زبان عربی …

مشاهده

تصویر شاهد آزادی در شعر فرّخی

واژگان، در بیان شاعران، در هر عصری، کارکردهای مخصوص خود را می‌یابند. هر تحول معنایی واژه، موجد دگرگونی طیف وسیعی از معانی پیرامون آن واژه می‌گردد. در بررسی واژگان «شاهد» و «آزادی» در ادبیّات گذشته، در هر مورد، با تعریفی مبتنی بر ذهن و زبان شعرا و ادبای گذشته‌ی زبان فارسی مواجه هستیم. در عصر مشروطه، با دگرگونی نگرش شاعران …

مشاهده

بررسی عناصر حماسی در رباعیّات پس از انقلاب اسلامی

یکی از جنبه‌های درخور توجّه و قابل طرح در جریان رباعی‌سرایی امروز در مقایسه با رباعیات قبل از انقلاب اسلامی، درآمیختن حماسه با رباعی است که برگرفته از شرایط خاص اجتماعی است(۱). تحوّلات جدید در عرصه‌ی انقلاب اسلامی و رخداد عظیمی نظیر جنگ تحمیلی عراق، سبب شده است لحن حماسی در انواع شعر فارسی و از آن جمله رباعی امروز، …

مشاهده

مضامین و قالب های شعر

در دوران سلطنت پنجاه ساله ناصر الدین شاه و از همان آغاز کار وی، عوامل و اسبابی پدید آمدکه در پیدایی اندیشه های آزادیخواهی اثر گذاشت. در ذکر شماری از این عوامل، می توان به اقدامات عباس میرزا نایب السلطنه، ترویج صنایع و فنون جدید به همت میرزا ابوالقاسم قائم مقام، اصلاحات دلسوزانه و عالمانه امیر کبیر و تأسیس دارالفنون …

مشاهده

آرایه های ادبی

« آرایه های ادبی » الف ) بدیع ب ) بیان الف ) بدیع علمی است که به باز شناسی آرایه های لفظی و معنوی می پردازد . بدیع بر دو نوع است : ۱- آرایه های لفظی ۲- آرایه های معنوی آرایه های لفظی : یعنی زیبایی کلام که با لفظ انجام می شود . آرایه های لفظی عبارتنداز …

مشاهده

بازتاب شاهنامه در ادبیات رومی

شاهنامه کتاب با عظمت، منظوم و حماسی فردوسی از دیرباز به زبان عربی ترجمه گردیده و ترجمه بسیاری از حکایتهای آن از طریق اندلس به مجموعه ادبی روم راه یافته است. در اینجا تنها به ذکر دو مورد از نفوذ شاهنامه در ادبیات روم بسنده می کنم. این دو مورد تأثیر شاهنامه درادبیات قرون وسطای فرانسه و تاثیر آن در …

مشاهده

تشکیل دولت صفوی و تأثیر آن در شعر و ادب پارسی

نابسامانی اوضاع و هرج و مرج و کشتارهای طوایف گوناگون از شاهان وشاهزادگان بر سر تملک و دست اندازی به قسمتهایی از سرزمین ایران همواره انگیزه آن شده است که یک جنبش فراگیر و رهایی بخش، برای پایان دادن به چنین دورانی وحشتناک و به منظور یکپارچه کردن کشور پدید آید و یک تن با سرکردگی این نهضت، دوره تازه …

مشاهده

داستانهای حماسی مشرق

ایرانیان مردمی هستند با سنت حماسی که بی گمان بسیار کهن است. بسیاری موضوعها در شاهنامه هست که سابقه آن به زمان پارتها و هخامنشیان و آریاها می رسد و تعیین و تغییرات آنها یا آنچه در اعصار و قرون به آنها افزوده شده، چنان دشوار است که تقریباً غیر ممکن می نماید؛ اما می توان به نتایجی کلی رسید …

مشاهده