یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
صفحه اصلی >> گوناگون >> فناوری (page 40)

فناوری

فناوری نانو چیست؟

دکتر مرتضی پیرعلی:فناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش های اجتماعی _ اقتصادی انگلستان، فناوری نانو از جمله موارد رو به گسترش و مورد توجه اجتماعی _ اقتصادی است. بحث هایی کم و بیش در زمینه کاربرد این نوع فناوری چه منتقدانه و یا طرفدارانه وجود دارد. بیشترین اشکالی که منتقدان در این زمینه …

مشاهده