جمعه - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
صفحه اصلی >> استان ما >> مشاهیر >> علی معلم دامغانی

علی معلم دامغانی

استادعلی معلم دامغانی درسال ۱۳۲۰دردامغان متولدشد. وپس ازاخذ دیپلم ازسمنان وشاهرود به تحصیل دردانشکده های حقوق وعلوم انسانی دانشگاه تهران پرداخت . وی علاوه برتدریس شعر،موسیقی وادبیات،معاون فرهنگی حوزه هنری سازمان تبلیغات،عضوشورای شعروزارت فرهنگ واسلام وریئس مرکز موسیقی سازمان ثداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی درسال۱۳۸۰درنخسین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار درعرصه شعروادب فارسی برگزیده شد.

خاطرات و وقایع تحصیل : وقوع انقلاب اسلامی درسال۱۳۵۷ازوقایع مهم روزگارزندگی استادعلی معلم دامغانی بودکه به محتوای اشعاروی تاثیری استاسی داشته است.

فعالیتهای ضمن تحصیل : استادعلی معلم دامغانی درحین تحصیل دررشته های ادبیات وحقوق به موسیقی نیزعلاقه مند بودودراین زمینه نیزآموزشهایی دیده است.

وقایع میانسالی : ازوقایعی مهی که برزندگی ادبی استادعلی معلم دامغانی تاثیرنهادانقلاب اسلامی بودکه محتوای شعرمعاصروی ابه خود اختصاص داد. وی پس ازانقلاب علاوه برتدریس وتحقیق درشعر،موسیقی وادبیات،معونت فرهنگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ،عضو شورای شعروزارت فرهنگ وارشاداسلامی ویئس مرکز موسیقی سازمان صداوسیما بوده است  مشاغل و سمتهای مورد تصدی : استادعلی معلم دامغانی علاوه برتدریس درزمینه شعر،موسیقی وادبیات،معاونت فرهنگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،عضو یت درشورای شعروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وریاست مرکز موسیقی سازمان صداوسیما رابرعهده داشته است.

فعالیتهای آموزشی : استادعلی معلم دامغانی مدتی رابه تدریس شعر،ادبیات وموسیقی اشتغال داشته است.  وی درسال۱۳۸۰درنخسین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار درعرصه شعروادب فارسی برگزیده شد.

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : مطالعه آثارادبی وسرودن شعرهای انقلابی ازاموری استکه اوقات فراغت استادعلی معلم دامغانی رابه خود اختصاص می دهد.

جوائز و نشانها : استادعلی معلم دامغانی درسال۱۳۸۰درنخستین همایش چهرهای ماندگار به عنوان چهره برگزیده درزمینه شعروارب فارسی برگزیده ومعرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: