شنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
صفحه اصلی >> سازمان >> تابلوی اعلانات(اطلاعیه ها) >> آیین نامه ی اجرایی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

آیین نامه ی اجرایی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

مقدمه

تلاش در عرصه‌ فرهنگ دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروه ها و آحاد تاثیرگزار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه‌های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند. سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز وکارهایی را طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.

در این راستا معاونت امور فرهنگی و تبلیغ به منظور شناسایی بانوان  فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی و معرفی شخصیت و آثار فاخر ایشان به جامعه به عنوان الگوهای موفق و بهره‌مندی از مشارکت ارزشمند آنان، اقدام به ساماندهی « جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی» نموده است .

طبق مفاد اساسنامه ابلاغی  به شماره ۱۱۶۷۳/۱۹۴ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ این جمعیت  تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد . مواد ۵ گانه  آیین نامه جهت عملیاتی کردن فعالیت های جمعیت بانوان به استان ها ابلاغ می شود .                                            

 

 

 

 

ماده ۱ ) در این آیین‌نامه عناوین اختصاری ذیل جایگزین عنوان کامل آن می‌گردد :

  1. « اعضا » به جای « بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی »

۲ . « جمعیت بانوان» به جای « جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی»

۳ . « اساسنامه » به جای « اساسنامه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی ».

 

ماده ۲) شرح وظایف و اختیارات شورای مرکزی جمعیت بانوان و هیأت رئیسه 

بند۱. تنظیم تقویم اجرایی در ابتدای هر سال متناسب با شعار سال توسط هیأت رئیسه با همکاری و پیشنهاد روسای استان‌ها

بند۲.صدور حکم رئیس جمعیت بانوان کشور توسط ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و صدورحکم اعضا هیات رئیسه مرکزی توسط رئیس جمعیت بانوان کشوری خواهد بود.

بند ۳. نشست شورای مرکزی به صورت فصلی  برگزار می شود.

بند ۴. نشست منطقه ای با هماهنگی هیات رئیسه تشکیل جلسه خواهد داد .

بند۵. تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد نیاز و پیگیری و نظارت بر اجرای موارد ابلاغی.

بند۶. پاسخگویی وارتباط موثر هیات رئیسه با شوراهای استانی جمعیت بانوان  .

بند۸.. تهیه وارائه گزارش فعالیت های جمعیت بانوان  فرهیخته استان توسط رئیس جمعیت بانوان باهماهنگی هیات رئیسه.

 

ماده ۳)شرح وظایف دبیرخانه مرکزی

بند۱ . تایید اعضاء معرفی شده توسط شورای مرکزی در صورت تایید در شورای استانی جمعیت بانوان  (فرم پیوست شماره ۶)

بند۲. انجام کلیه مقدمات و هماهنگی های لازم جهت انجام جلسات ماهانه هیات رئیسه وفصلی روسای جمعیت بانوان

بند۳. تنظیم صورتجلسه های برگزارشده توسط دبیر جمعیت  (فرم پیوست شماره ۳ )

بند۴. پی گیری و ارسال صورت جلسات وگزارش های،ارائه شده از سوی هیات رئیسه به استان ها و مراکز مرتبط.

بند۵. هماهنگی و پیگیری مکاتبات جهت ارتباط وتعامل موثر باسایر ادارات و نهاد ها.

 

ماده ۴) شرح وظایف و اختیارات شورای استانی جمعیت بانوان 

بند۱. پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی در استان

بند۲. ارائه نظرات موثر و شیوه های جدید در جهت حسن  انجام برنامه ها به منظور بهره مندی بانوان از امکانات موجود در استان ها

بند۳. تشکیل بانک اطلاعاتی جامع ازاعضاء

بند۴. جهت دهی و بهره برداری از طرح های پژوهشی استان ها در زمینه های مرتبط با فعالیت جمعیت بانوان

بند۵. برگزاری همایش فراخوان ایده ها و طرح های فرهنگی اجتماعی و برگزاری کرسی های هم اندیشی

بند۶. مدیریت، هدایت و نظارت بر فعالیت های جمعیت بانوان به عهده رئیس جمعیت بانوان با همکاری دبیرخانه خواهد بود.

بند۷. تشکیل کارگروه های تخصصی  در استان که عناوین کارگروه ها به شرح ذیل می باشد:

*   کارگروه متناسب با شعار سال

*   کارگروه سواد رسانه ای و مدیریت فضای مجازی

*    کارگروه تحکیم بنیان خانواده و توسعه جمعیت

*    کارگروه تعمیق باورهای دینی و نقد مقابله با شبهات فکری و مذهبی

  • تبصره ۱: با توجه به مسائل فرهنگی خاص هر استان در صورت تایید اکثریت اعضا،کارگروه مرتبط می تواند تشکیل گردد .
  • تبصره ۲: هر کارگروه حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
  • تبصره۳: از هر کارگروه یک نفر به انتخاب اعضاء به عنوان دبیر تعیین می گردد.
  • تبصره۴: تنظیم صورتجلسه ها توسط دبیر کارگروه هابا نظارت وتایید رئیس جمعیت بانوان (فرم پیوست شماره ۳)

 

بند۸. ایجاد بستر مناسب جهت معرفی ظرفیت جمعیت بانوان به تمام دستگاه های مختلف از سوی مدیر کل استان.

بند۹ .تعداد اعضا در هر استان حداقل ۳۰و حداکثر ۵۰ نفر می باشد.

بند۱۰. در نظر گرفتن حق الجلسه برای اعضا جمعیت بانوان استان

بند۱۱. صدور حکم رییس جمعیت بانوان توسط مدیرکل استان

بند۱۲. صدور گواهی عضویت  بانوان فرهیخته توسط رئیس جمعیت بانوان استان ( با هماهنگی شورای استانی)

بند۱۳. برگزاری انتخابات مجدد در صورت قطع همکاری رئیس جمعیت بانوان استان(ضمن اعلام وهماهنگی با شورای مرکزی جمعیت بانوان)

بند۱۴. برگزاری کارگاه‌های تخصصی جهت توانمندی اعضا جمعیت بانوان استان ،حداقل یک مورد در سال (فرم پیوست شماره ۵ )

بند۱۵. ارائه گزارش فعالیت کارگروه‌های جمعیت بانوان  فرهیخته استان توسط رئیس جمعیت بانوان به دبیرخانه (فرم پیوست شماره ۳  )

بند۱۶. در تمام مکاتبات از آرم واحد جمعیت بانوان استفاده می شود.

بند۱۷.تعیین مکان مناسب برای حضور جمعیت بانوان و فعال نمودن دبیرخانه دائمی جمعیت بانوان در سازمان تبلیغات اسلامی استان

بند۱۸. حضور منظم رئیس جمعیت بانوان فرهیخته در مکان مربوطه(حداقل یک روز در هفته)

بند ۱۹ . تشکیل جلسات

  • تبصره۱ : دستور جلسه بنا به پیشنهاد اعضا و تصمیم شورای استانی اتخاذ می گردد .
  • تبصره۲ : تشکیل جلسات با حضور نصف + ۱ اعضا رسمیت می یابد .
  • تبصره۳ : در صورت درخواست نصف + ۱ اعضا و یا با تشخیص و صلاحدید شورای استانی جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
  • تبصره۴ : تمامی تصمیم گیری ها و مباحث جلسات به صورت کتبی توسط دبیر جلسه ثبت ، پیگیری و بایگانی می‌شود .

بند۲۰. هدایت برنامه‌های جمعیت بانوان از طریق ابلاغیه های مربوطه صورت می پذیرد .

بند۲۱. ارائه طرح ها و برنامه های پیشنهادی به شورای مرکزی (فرم پیوست شماره ۴  )

بند ۲۲.  شناسایی اعضا جهت معرفی به شورای استانی از سوی کلیه اعضاء (فرم پیوست شماره ۱  )

 

 ماده ۵- شرح وظایف دبیران جمعیت بانوان استان ها

بند ۱.اعلام اعضا تایید شده در استان به شورای مرکزی (فرم پیوست شماره ۲  )

بند۲. انجام کلیه مقدمات و هماهنگی های لازم جهت انجام جلسات ماهانه استانی

بند۳. تنظیم صورتجلسه های برگزارشده توسط دبیر جمعیت بانوان (فرم پیوست شماره ۳ )

بند۴. تجمیع و ارسال صورت جلسات وگزارش های،ارائه شده از سوی رئیس جمعیت بانوان فرهیخته به اعضا ومراکز مرتبط.

بند۵. هماهنگی و پیگیری مکاتبات جهت ارتباط وتعامل موثر باسایر ادارات و نهاد ها.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: