شنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
صفحه اصلی >> Tag Archives: احکام حروف مد

Tag Archives: احکام حروف مد

احکام حروف مد ۵

احکام حروف مد (۵) دو حرف واو و یاء ساکن ماقبل مفتوح ،از حروف مد می باشند . چنانچه بعد از آنها سکون قرار گیرد میتوان صدای « واو » و « یاء » ساکن را بیش از حد طبیعی کشید . ابتدا به قرائت کلمات قرآنی زیر توجه کنید : اَلْمَوْتْ ـ شَیْیءْ ـ عَلَیْهِ ـ خَیْرْ ـ بَیْتْ …

مشاهده

احکام حروف مد ۴

احکام حروف مد (۴) سکونی که در هنگام وقف به آخر کلمات داده می شود ؛ یکی از سببهای مد است ، که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرد ؛ می ــ توان صدای حرف مد را بیش از حد طبیعی کشید . به تلفظ کلمات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اَلرَّحیمْ ـ اَلْعالَمینْ ـ …

مشاهده