یکشنبه - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
صفحه اصلی >> Tag Archives: انگیزه و آثار بعثت از دیدگاه امام خمینی(ره)

Tag Archives: انگیزه و آثار بعثت از دیدگاه امام خمینی(ره)

انگیزه و آثار بعثت از دیدگاه امام خمینی(ره)

بزرگترین حادثه عالم زمان ها خودشان هیچ مزیتی ندارند بعضی بر بعضی، زمان یک موجود ساری متحرک است و متعین و هیچ فرقی ما بین قطعه ای با قطعه ای دیگر نیست. شرافت زمان ها یا نحوست زمان ها به واسطه قضایائی است که در آنها واقع می شود. اگر چنانچه شرافت زمان به واسطه حادثه ای است که در …

مشاهده