یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
صفحه اصلی >> Tag Archives: تأثیر قاب تصویر بر فضا در سینما

Tag Archives: تأثیر قاب تصویر بر فضا در سینما

تأثیر قاب تصویر بر فضا در سینما

هدف این مقاله توضیح کاربردهای هنری و دراماتیک قاب بندی (۱) نما در سینما نیست، بلکه خود قاب، تاریخ تحولات و زیبایی شناسی نسبت های ابعاد آن، همچنین نقشی که فیزیک قاب در خلق فضای سینمایی دارد، مورد نظر است. در این مقاله از فضا در سینما به عنوان «فضای فیلمی» نام برده شده تا از «فضای تصویری» که مربوط …

مشاهده

تأثیر قاب تصویر در فضای سینما

هدف این مقاله توضیح کاربردهای هنری و دراماتیک قاب بندی (۱) نما در سینما نیست، بلکه خود قاب، تاریخ تحولات و زیبایی شناسی نسبت های ابعاد آن، همچنین نقشی که فیزیک قاب در خلق فضای سینمایی دارد، مورد نظر است. در این مقاله از فضا در سینما به عنوان «فضای فیلمی» نام برده شده تا از «فضای تصویری» که مربوط …

مشاهده