شنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
صفحه اصلی >> Tag Archives: رایانه و استاندارد سازی در زبان

Tag Archives: رایانه و استاندارد سازی در زبان

رایانه و استاندارد سازی در زبان آن

برای انجام دادن دقیق هر کاری معمولاً به اندازه گیری روی می آوریم. و برای انجام دادن مکرر همان کار یا کارهای مشابه می کوشیم از ابزارهای اندازه گیری یکسانی سود بریم. هنگامی که قرار باشد نتایج کار در گستره ای بزرگ بوسیله ی افراد مختلف در موقعیت های گوناگون و بارها و بارها به کار گرفته شود، آنگاه لزوم …

مشاهده

رایانه و استاندارد سازی در زبان

برای انجام دادن دقیق هر کاری معمولاً به اندازه گیری روی می آوریم. و برای انجام دادن مکرر همان کار یا کارهای مشابه می کوشیم از ابزارهای اندازه گیری یکسانی سود بریم. هنگامی که قرار باشد نتایج کار در گستره ای بزرگ بوسیله ی افراد مختلف در موقعیت های گوناگون و بارها و بارها به کار گرفته شود، آنگاه لزوم …

مشاهده