جمعه - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
صفحه اصلی >> Tag Archives: صلح در خانواده از دیدگاه قرآن

Tag Archives: صلح در خانواده از دیدگاه قرآن

قرآن و صلح در خانواده

صلح یا اصلاح یکی از مفاهیم ارزشی حوزه خانواده است که ریشه این واژه در دیگر حوزه های اخلاقی قرآن بسیار کاربرد دارد. این دو از ریشه صلاح اشتقاق یافته اند و در لغت به معنای سلم و سلامتی و ضد فساد آمده اند( ابن منظور، ۱۴۰۵، ج۲: ۵۱۶-۵۱۷)و در مواردی کاربرد دارند که موجودی به کمال متناسب با وجود …

مشاهده