سه شنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
صفحه اصلی >> Tag Archives: مخارج حروف ، استخراج صفات

Tag Archives: مخارج حروف ، استخراج صفات

مخارج حروف و استخراج صفات ۳

دال مخرج دال : این حرف یکی از حروف نطعی است که از برخورد روی سر زبان به بالای دندانهای پیشین بالا کمی متمایل به طرف سقف دهان تلفظ می شود . ابتدا تلفظ صحیح « دال » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید . داوْودْ – نَدًری – …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۲

شین مخرج شین : حرف « شین » از مابین وسط زبان و وسط دهان به تلفظ در می آید و همانند « جیم » به حرف شَجًری مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « شین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شدهه استخراج نمایید . وُاشْرِبی – شَیًئاً – شاکِلَتِهِ – شامِخاتٍ …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۱

فاء مخرج فاء : حرف « فاء » از برخورد تری لب پایین به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به دلیل دخالت لب زیرین در تلفظ آن ، به حرف شفوی مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « فاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۴

همزه مخرج همزه : این حرف یکی از حروف حلقی است و از اقصی الحلق یعنی دورترین نقطه حلق نسبت به دهان تلفظ می شود . ابتدا تلفظ صحیح همزه را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمائید . أکْبُرْ – مْؤمِنْ – إنً شاءَ – سْوءُ – إیّاکُ – أنْعُمْتَ …

مشاهده