سه شنبه - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
صفحه اصلی >> Tag Archives: پیدایش ، تصوف، صوفی گری، تاریخچه، معنویت، روحانیت، اجتماع، ایدئولوژی

Tag Archives: پیدایش ، تصوف، صوفی گری، تاریخچه، معنویت، روحانیت، اجتماع، ایدئولوژی

پیدایش تصوف

منشأ و سیر تکامل و ایدئولوژی تصوف تا آن جا که از بقیه البقایای ناچیز به دست مانده می توان استنباط کرد، در کهن ترین اشعار فارسی دری، نشانه ای از تمایل خاصی به جنبه های مذهبی و یا حتی اسلام نبود. این نکته مخصوصاً از آن رو شگفت آور است که در ایرانی ذاتاً کشش خاصی به سوی معنویت …

مشاهده