جمعه - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام >> آیا می شود هر دو پا را با هم مسح کرد

آیا می شود هر دو پا را با هم مسح کرد

از جمله شرائط وضو ترتیب و پشت سر هم انجام دادن امور آن است یعنی اول شستن صورت بعد شستن دستها و بعد مسح سر و در آخر مسح هر کدام از پاها، اما در این باره این سوال مطرح است که آیا می شود هردو پا را باهم مسح کرد یا پای چپ را پیش از پای راست مسح کرد.

باید پاى چپ را پیش از پاى راست مسح نکند واگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.[۱]

احتیاط مستحبّ آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند بلکه پاى چپ را بعد از پاى راست مسح کند[۲].

احتیاط مستحب آن است که مسح پاى راست را با دست راست بر مسح پاى چپ با دست چپ مقدّم بدارد. [۳]

باید پاى چپ را پیش از پاى راست مسح نکند، بلکه احتیاط این است که پاى راست را پیش از پاى چپ مسح کند و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است. [۴]

بنابر احتیاط، پاى چپ را بعد از پاى راست مسح کند.[۵]

بنابر احتیاط پاى چپ را پیش از پاى راست مسح نکند[۶].

پی نوشت:

۱- رساله حضرت امام،شرائط وضو.

۲- رساله حضرت آیت الله سیستانی،شرائط وضو.

۳- رساله حضرت آیت الله بهجت ،شرائط وضو.

۴- رساله حضرت آیت الله صافی گلپایگانی،شرائط وضو.

۵- رساله حضرت آیت الله تبریزی ،شرائط وضو.

۶- رساله حضرت آیت الله مکارم شیرازی،شرائط وضو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: