پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن >> مخارج حروف و استخراج صفات ۳

مخارج حروف و استخراج صفات ۳

دال

مخرج دال : این حرف یکی از حروف نطعی است که از برخورد روی سر زبان به بالای دندانهای پیشین بالا کمی متمایل به طرف سقف دهان تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح « دال » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

داوْودْ – نَدًری – یُدًعْوا – دارْ – قَدیرْ – جُدیدٍ – هْدیٌ – اَلدْنْیا – مِنً عِبادِکُمً

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : چنانچه حرف « دال » دارای سکون باشد صفت قلقله نیز به آن داده می شود .

ذال

مخرج ذال : حرف ذال از ربخورد سر زبان به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و بدلیل نزدیکی مخرج آن به لثه های دندانهای پیشین بالا به حرف لِثَوی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « ذال » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

اِذْ – مْذَبًذَبینُ – عُذاباً – ذُوقُوا – اَلَّذینُ – اَخَذْنا – ذلِکُ – لَمً یُأْذَنً – کَذَّبُتْ – ذِکْری

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

قرآن را باز کنید و از آیات یکم تا بیست و ششم سوره واقعه را به دقت بخوانید .

راء

مخرج را ء : این حرف از برخورد سر زبان به لثه دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و بدلیل آنکه تیزی سر زبان در تلفظ آن دخالت دارد به حرف ذولقی مشهور است

ابتدا تلفظ صحیح « راء » را زا استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

رُأَیًتَ – نَصْرْاللهِ – رُبِ – اَدًریکُ – یْراءُونُ – زُرًتُمً – فَالْمْوریاتِ – ذَرُهٍ – فِرًعُوًنُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « راء» دارای دو صفت غیر متضاد تکریر و انحراف می باشد .
قرآن را باز کنید و از سوره یوسف ( ع ) آیات یکم تا ششم آن را تلاوت کنید .

زای
مخرج زای : این حرف از نزدیک شدن سر زبان به پشت دندانهای ثنایای پایین ؛ و همچنین نزدیک شدن قسمتی از روی زبان به لثه دندانهای بالا تلفظ می شود . و به دلیل آنکه سر زبان در تلفظ آن دخالت دارد به حرف اَسُلی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « زای » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را زا صفات داده شده استخراج نمایید .

جاوُزْنا – زَبْور – بُرُزُوا – زَیًتُونِ – نَزَلَ – اَلزَّکوهُ – تَهًتَزُّ – زَوًجٍ – اَزْواجْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : این حرف دارای صفت غیر متضاد صفیر نیز می باشد .
سین
مخرج سین : این حرف مانند « زای » از نزدیک شدن سر زبان به پشت دندانهای ثنایای پایین ؛ و همچنین نزدیک شدن قسمتی از روی زبان به لثه دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود ، و به حرف اَسُلی نیز مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « سین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

ساءَ – بِالْبُأْساءِ – اِسًتَکْبُرْوا – خاسِرْونُ – رِسالاتِ – مِنُ الساعُهِ – نَفْس ُ – حاسِبینُ – سْلْطاناً

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « سین » درای صفت غیر متضاد صفیر نیز می باشد .

قرآن را باز کنید و سوره های تین و زلزال را از اول تا آخر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: