سه شنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن >> مخارج حروف و استخراج صفات ۲

مخارج حروف و استخراج صفات ۲

شین

مخرج شین : حرف « شین » از مابین وسط زبان و وسط دهان به تلفظ در می آید و همانند « جیم » به حرف شَجًری مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « شین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شدهه استخراج نمایید .

وُاشْرِبی – شَیًئاً – شاکِلَتِهِ – شامِخاتٍ – شُعُبٍ – شاءَ – شِئْتَ – کَشَفْنا – وُالشَّمًسِ – اَلْعِشارْ – نُشِرُتْ – یُشْرُبْونُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « شین » دارای صفت غیر متضاد تقشی نیز می باشد .

صاد

مخرج صاد : این حرف همانند « زای » و « سین » از نزدیک شدن سر زبان به پشت دندانهای ثنایای پایین ؛ و همچنین نزدیک شدن قسمتی از روی زبان به لثه دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به حرف اسلی نیز مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « صاد » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

اَصْدُقْ – صادِقُ – صَدُقُ اللهُ – صَرًحاً – بُصائِرُ – اَصْحابْ – اَلْحُصیدُ – یُوًمْ الْفَصْلِ – صِراطَ – اَللهُ الصَّمُدْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « صاد » دارای صفت غیر متضاد صفیر نیز می باشد .

قرآن را بگشایید و از ابتدای سوره « ص » تا آیه یازدهم آنرا با دقت بخوانید .

ضاد

مخرج ضاد : حرف ضاد از برخورد کناره زبان به دندانهای اضراس ( بالا ) تلفظ می شود . اکثراً این حرف از سمت چپ دهان و عده ای نیز از سمت راست دهان تلفظ می نمایند . ادای آن از هر طرف که آسانتر باشد بلامانع است . حرف « ضاد » به حرف ضرسی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « ضاد » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

ضالّینُ – مُغْضُوبِ – ضَرُبُ – تَضْلیل – اَلْاَرًضُ – اَنْقَضَ – مِنً فَضْلِ – وُالضَّراءِ – تَضَرُعْوا – یْضِلَّهْ – مُوًضُوعُهْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « ضاد » دارای صفت غیر متضاد استصاله نیز میباشد .

حرف ضادبه علت داشتن صفات قوی در هنگام تلفظ ، در دهان گسترده شده و به مخرج حرف لام متصل می گردد ، و باعث خروج گسترده و قوی آن از مخرج می شود .

قرآن را بگشایید واز ابتدای سوره ممتحنه تا آیه سوم آن را با قرائت کنید .

طاء

مخرج طاء : حرف طاء یکی از حروف نطعی است که همانند « تاء و دال » از برخورد روی سر زبان به بالای دندانهای پیشین بالا کمی متمایل به طرف سقف دهان تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح « طاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

لِلطائِفینُ – اَلطَّیِبِ – صِراطِ – وُلْیُطَّوُفُوا – فَتَخْطَفُهْ الطَّیًرْ – اَطْعِمْوا – مْعُطَّلَهٍ – اِطْعامْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : چنانچه حرف « طاء » دارای سکون باشد صفت قلقله نیز به آن داده می شود .

ظاء

مخرج ظاء : حرف « ظاء » همانند « ثاء و ذال » از برخورد سر زبان به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به دلیل نزدیکی مخرج آن به لثه های پیشین بالا به حرف لثوی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « ظاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را ازصفات داده شده استخراج نمایید .

ظالِمْونُ – یُظْهُرْونُ – اِلَّاالظَّنُّ – یُظُّنًّ – عُظیم” – اَظْلَمُ – ظُلُماتٍ – ظَهیراً – مُدُّ الظِّلَّ – ظَلَمُ – یُنْظُرْونُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

قرآن را باز کنید و آیات پانزدهم الی نوزدهم سوره محمد ( ص ) را با دقت قرائت کنید .

عین

مخرج عین : حرف « عین » همانند « حاء » با کمی غلظت از وسط حلق تلفظ می شود . این حرف نیز به حرف حلقی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « عین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

لِلْعالَمینُ – عُلَیًهِ – عِلْمْ – یُعًلَمْ – اَلْمْسًتَعانْ – اِنً تَعًجُبً فَعُجُبْ – قِطَعْ – اَلْمْتَعالٍ – عُمُّا – اَعًلی – اَعًطَیًناکُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

غین

مخرج غین : حرف « غین » همانند « خاء » از نزدیکترین نقطه حلق به دهان بدون گرفتگی صدا تلفظ می شود . این حرف نیز یکی از حروف حلقی است .

ابتدا تلفظ صحیح غین را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

غافِرِ – اَلْبُغْیِ – غَیًرِ الْمُغْضُوبِ – غَزْلَها – فَراغَ – یُغْفِرً لَکُمً – وُاسًتَغْفِرًهْ – اَلْمُغْرِبِ – غَفُوراً – مُغانِمُ – غَضِبُ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

و حالا به قرآن مراجعه کنید و آیت یکم تا هشتم سوره غافر را به دقت بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: