سه شنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن >> مخارج حروف و استخراج صفات ۱

مخارج حروف و استخراج صفات ۱

فاء

مخرج فاء : حرف « فاء » از برخورد تری لب پایین به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به دلیل دخالت لب زیرین در تلفظ آن ، به حرف شفوی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح « فاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

فالِقْ – فَتْحاً – فَوًزاً – فیها – یُفْقَهْونُ – اَوًفی – یُغْفِرً – نَفْعاً – اَفْلَحُ – فالِعْونُ – غافِلینُ – وُلْیُسًتَعًفف

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « فاء » دارای صفت نفخ نیز می باشد .

قاف

مخرج قاف : حرف « قاف » از برخورد انتهای زبان بزرگ به قسمتی از زبان کوچک که نزدیک حلق قرار دارد تلفظ می شود و به دلیل دخالت زبان کوچک در تلفظ آن ، به حرف لهوی مشهور است

ابتدا تلفظ صحیح حرف قاف را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

قالَ – قَوًمُ – وُقَعُ – قیلَ – قُلُوبِ – شِقاقٍ – اُقْتُلوْا – مْصَدِقاً – لُقْمانْ – شَقَقْنَا الْاَرًضَ شَقَّا – اُقْسِمْ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : چنانچه حرف « قاف » دارای سکون باشد صفت قلقله به آن داده می شود .

کاف

مخرج کاف : از برخورد انتهای زبان بزرگ به قسمتی از زبان کوچک که به طرف دهان می باشد تلفظ می شود ، و به دلیل دخالت زبان کوچک در تلفظ آن ، به حرف لهوی مشهوراست .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

کَلِمُهْ اللهِ – وُلکِنً – اَلْحُکیمْ- ذِکْرّ – کافِرونُ – عاکِفُونُ – ذلِکُ الْکِتابْ – مُکَّنّاکُمً – کانُوا – اِنً تُکْرِهْوا – اَکْبُرْ – ایاکُ

به قرآن مراجعه کنید و آیات یکم الی آخر سوره عبس را به دقت بخوانید .

لام

مخرج لام : حرف « لام » از برخورد کناره زبان و همچنین سر زبان به آنچه از کام بالا که مقابل آنست ( لثه دندانهای آسیای کوچک ، نیش و پیشین ) تلفظ می گردد . این حرف نیز به حرف ذولقی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شده استخراج نمایید .

مْلْکْ – سْلْطاناً – اِلی – اِلهُ – ضالّینُ – اَلَّذینُ – اَمًرِاللهِ – اُرًسِلْنا – اِلا – لِثَمْودُ – یا اَهًلَ الْکِتابِ – مِنُ اللَّیًلِ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف لام دارای صفت غیر متضاد انحراف نیز می باشد .

میم

مخرج میم : حرف « میم » یکی از حروف شفوی است که از چسبیدن دو لب به یکدیگر به تلفظ در می آید .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

مالِکِ – اَنْعُمًتَ – عُلَیًهِمً – لَمُّا – عْلِّمًتُمً – مْکْرُمْون – مِنْهْمً – مْؤًمِنْ – بِاَمانیِکُمً – یُتَمی – مُلِکِ – اَلرُّحًمنِ

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « میم » دارای صفت غیر متضاد غنه نیز می باشد .

نون

مخرج نون : این حرف از برخورد سر زبان به لثه دندانهای پیشین بالا به تلفظ در می آید . حرف نون نیز به حرف ذولقی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

اَلنَّاسِ – امُنَّا – اَلْجُنَّهِ – لَنا – اِنّا – مِنْهْ – بُیًنَکُمً – یُنْهکُمً – جُعُلْنَاالنَّهارُ – نُشِرُتْ – بِمُجًنُونِ – اِنُّ شانِئَکُ

تبصره : حرف « نون » دارای صفت غیر متضاد غنه نیز می باشد .

قرآن را باز کنید و از ابتدای سوره دهر الی آیه چهاردهم آن را به دقت تلاوت کنید .

واو

مخرج واو : حرف « واو» از بین دو لب و بدون برخورد با یکدیگر به تلفظ در می آید . این حرف نیز به دلیل دخالت لبها در تلفظ آن ، به حرف شفوی مشهور است .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

تبصره : حرف « واو » ساکن ماقبل مفتوح دارای صفت غیر متضاد لین نیز می باشد .

هاء

مخرج هاء : حرف « هاء » یکی از حروف حلقی است و از اقصی الحلق یعنی دور ترین نقطه حلق نسبت به دهان تلفظ می شود .

ابتدا تلفظ صحیح حرف « هاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

هادْوا – یُهًدی – وْجْوهْهْمً – عُلَیًهِمً – هْوُ – مْطَهُّرُهٍ – فاکِهُهٍ – هذا – فَلاتَنْهُرً

۱- …………..        ۲- ………….        ۳- ………….        ۴- …………..        ۵- …………..       

یاء

مخرج یاء : حرف « یاء » از مابین وسط زبان و وسط سقف دهان به تلفظ در می آید . این حرف نیز از حروف شجری است .

ابتدا تلفظ صحیح آن را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید .

یحیی – یا ایها الذین – یسرا – الدنیا – خیر – یوم – الغیب – ایاک – عیون

تبصره : حرف « یاء » ماقبل مفتوح دارای صفت غیرمتضاد لین نیز می باشد .

به قرآن مراجعه کنید و آیات یکم تا دوازدهم سوره ملک را تلاوت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: