چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
صفحه اصلی >> گوناگون >> مناسبت ها >> کتابشناسی آثار فارسی در مورد پیامبر (ص) (۱)

کتابشناسی آثار فارسی در مورد پیامبر (ص) (۱)

۱.ابعاد زندگانی اسوه بشریت حضرت رسول اکرم، جمعی از نویسندگان، دامغان، دانشگاه رسول اکرم، ۱۳۶۶.
۲.اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (صلی الله علیه و اله وسلم)، سید مرتضی حسینی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی،۱۳۸۳.
۳.ارمغان رسالت برای انسانها، سید محمود طالقانی، تهران، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، انتشارات محمدی،۱۳۶۸.
۴.از هجرت تا رحلت، علی اکبر قرشی، دار الکتب الاسلامیه تهران، ۱۳۸۰.
۵.اسرار مباهله، محمدرضا انصاری، دلیل ما قم،۱۳۸۲.
۶.اسرار معراج پیامبر اسلام حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، علی قرنی گلپایگانی، کتابچی تهران، ۱۳۸۱.
۷.انقلاب تکاملی اسلام، جلال الدین، آسیا تهران، ۱۳۴۹ش.
۸. انگیزه جنگهای زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و آماری از کشته شدگان، قم، در راه حق.
۹.اولین قانون اساسی مکتوب در جهان سندی مهم از دوران رسالت حضرت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمد حمید الله، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، تهران، بعثت.
۱۰.آئین محمدی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، احمد فالی، قم، ۱۳۷۲.
۱۱.آثار احمدی، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار( ع)، استرآبادی، احمد بن تاج الدین، قبله تهران، ۱۳۷۴.
۱۲.آخرین نماز پیامبر، مرتضی عسکری، ترجمه محمد باقر ادیبی، ابرون، تهران، ۱۳۷۸.
۱۳.آسمان مدینه ـ شرح تطبیقی برده و نهج البرده در ستایش پیامبر گرامی اسلام، محمد دشتی نیشابوری، مشهد، ۱۳۷۹، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۴.آفتاب محمدی طلعت احمدی، محمد جعفر دادخواه شیرازی.
۱۵.آوای محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم): فرازهائی از سخنان گهربار رسول خدا، محمد کاظم نیکنام، انتشارات آشیانه کتاب، تهران، ۱۳۵۵.
۱۶.آینه در آینه: آخرین پیامبر (ع) در نگاه اولین امام (ع)، زهرا یزدی نژاد، خورشید باران، تهران، ۱۳۸۳.
۱۷.با پیامبر، عایشه بنت الشاطی، ترجمه سید محمد رادمنش، جامی، تهران،۱۳۷۷.
۱۸.برخوردهای پیامبر و یهودیان حجاز ـ پایان نامه، مصطفی صادقی، مولف قم، ۱۳۷۹.
۱۹.بررسی مغازی موسی بن عقبه ـ پایان نامه، حسین مرادی نسب، قم، ۱۳۷۹.
۲۰.برنامه ریزی سیاسی در سیره نبوی، محمد مهدی آصفی، نشر توحید ، تهران، ۱۳۶۷.
۲۱.برهان رسالت، جعفر سبحانی، کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۹۸ق.
۲۲.بعثت نامه – مقالاتی درباره بعثت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمد رصافی، صبح صادق ،قم، ۱۳۸۳.
۲۳. پرتوی از معراج، عبدالعلی محمدی شاهرودی، اسوه ، تهران، ۱۳۷۹.
۲۴.پرنیان ملکوت از یاد رفته، محمد حسن مومنی تنکابنی، مولود کعبه ، قم، ۱۳۷۹.
۲۵.پژوهشی در سیره نبوی، رسول جعفریان، پژوهشکده حوزه و دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۲۶.پیام پیامبر، سید محمد تقی حکیم، انتشارات اسلامی تهران، ۱۳۶۰.
۲۷.پیامبر، زین العابدین رهنما، زوار، تهران، ۱۳۷۶.
۲۸.پیامبر آگاهی، محمد ملکی، شرکت سهامى انتشار، تهران، ۱۳۶۷.
۲۹.پیامبر، ج ۱ـ در سپیده دم، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۰.پیامبر، ج ۲ـ از کودکی و نوجوانی تا حرا، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۱.پیامبر، ج ۳ـ قلمروهای بعثت، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۲.پیامبر، ج ۴ ـ رستاخیز جانها، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۳.پیامبر، ج ۵ ـ شهریار محبت، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۴پیامبر ج ۶ طائف سفر لطائف، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۵ پیامبر، ج ۷ـ معراج، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۶.پیامبر، ج ۸ ـ آفاق هجرت، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۷.پیامبر، ج ۹ـ علی در معنای محمد، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۸.پیامبر، ج۱۰ـ طلیعه های بدر، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۳۹پیامبر، ج۱۰ـ طلیعه های بدر، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۰.پیامبر، ج۱۱ ـ فروغ ایزدی، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۱.پیامبر، ج۱۲ـ کیمیای معنا، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۲.پیامبر، ج۱۳ ـ قله های احد، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۳.پیامبر، ج۱۴ ـ جاذبه های عشق، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۴.پیامبر، ج۱۵ ـ خندق، حماسه جاودانه حق، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۵.پیامبر، ج۱۶ ـ اسطوره حسن، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۶. پیامبر، ج۱۷ ـ خیبر، جلوه اعجاز حیدر، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
۴۷.پیامبر، ج ۱۸ـ فتح مبارک ، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
۴۸.پیامبر، ج ۱۹ـ فتح مبارک (پادشاه فقیر)، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
۴۹.پیامبر، ج۲۰ـ فتح مبارک (خاموش کهکشان)، میثاق امیر فجر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
۵۰.پیامبر، ج۱، زندگانی حضرت رسول اکرم (پگاه)، زین العابدین رهنما، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۴۵.
۵۱.پیامبر، ج۲، زندگانی حضرت رسول اکرم (از بعثت تا هجرت)، زین العابدین رهنما، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۴۵.
۵۲.پیامبر، ج۳ ، زندگانی حضرت رسول اکرم از بعثت تا هجرت، زین العابدین رهنما، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۴۵.
۵۳.پیامبر رحمت، صدر بلاغی، حسینیه ارشاد، ۱۳۵۹.
۵۴.پیامبر نامه، بنیاد شناختی نبوی از منظر امام علی علیه السلام، علی نقیب پور، وثوق، قم، ۱۳۷۹.
۵۵.پیامبر و آیین نبرد، مصطفی طلاس،ترجمه حسن اکبری مرزناک، بعثت، تهران، ۱۳۵۴.
۵۶.پیامبر و منافقین، سیروس سعیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۵۷.پیامبر و یهود حجاز، مصطفی صادقی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲.
۵۸.پیامبر و یهود مدینه – پایان نامه،شهلا بختیاری، مولف، قم، ۱۳۷۳.
۵۹.پیامبری و انقلاب، جلال الدین، قم، امید.
۶۰.پیامبری و پیام، حسین درگاهی، شمس الضحی، تهران، ۱۳۸۳.
۶۱.پیامبری و پیامبر اسلام، ابراهیم امینی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۴.
۶۲.پیرامون سیره نبوی، طه حسین، ترجمه بدرالدین کتابی، انتشار، تهران، ۱۳۷۰.
۶۳.پیامبر در صحنه کارزار بدر، صدر بلاغی، حسینیه ارشاد، ۱۳۶۸.
۶۴.تاریخ اسلام از آغاز تا سال یازدهم هجری، عبدالرحیم قنوات، جهاد دانشگاهى مشهد، مشهد، ۱۳۷۴.
۶۵.تاریخ اسلام از آغاز تاهجرت، علی دوانی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۳.
۶۶.تاریخ اسلام دوران پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، واحد آموزش عقیدتی سیاسی سپاه، تهران، ۱۳۶۶.
۶۷.تاریخ پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)،محمد ابراهیم آیتی، به کوشش ابوالقاسم گرجی،دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۶،.
۶۸.تاریخ پیامبران، ج ۴ (پیامبر اسلام)، ترجمه، حیات القلوب، علامه مجلسی، ترجمه علی امامیان، سرود، تهران، ۱۳۷۸.
۶۹.تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، جعفر شهیدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۴.
۷۰.تاریخ جنگهای پیامبر، ترجمه مغازی محمدبن عمر واقدی، تهران، محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹.
۷۱.تاریخ سیاسی اسلام، ج۱، سیره رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، رسول جعفریان، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۷۳.
۷۲.تاریخ شخصیت و صفات پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ۲ ج، عباس صفایی حائری قمی، دنیا، قم، ۱۳۷۹ق.
۷۳.تاریخ مجاهدات پیغمبر اکرم و مبارزات دشمنان حق و چگونگی غلبه حق بر باطل، عباس صفایی حائری.
۷۴.تاریخ مقدس، واشینگتن اروینک، ترجمه میرزا ابراهیم شیرازی، مجلس، ۱۳۴۴ق.
۷۵.تاریخ منظوم زندگانی پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از ولادت تا رحلت، علی دعوتی (داعی)، ترجمه شهاب الدین مرعشی نجفی، حکمت، ۱۳۵۱.
۷۶.تاکتیکهای جنگی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، علی اصغر فیض پور، مولف، قم، ۱۳۷۹.
۷۷.تحکیم صلح جهانی، خطبه رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در سفر حجه الوداع، مهدی ملتجی، اشرفی، تهران، ۱۳۵۶.
۷۸. تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر نبوی، علی جدید بناب، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تهران، ۱۳۸۱.
۷۹.تربیت نبوی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ذبیح الله اسماعیلی، نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۸۰.
۸۰.ترجمه قصیده برده ـ چاپ سنگی، عربی، ۱۳۰۴.
۸۱.توتیای دیدگان، زندگانی خاتم پیامبران،شیخ عباس قمی، مترجمان: هوشنگ اجاقی، جواد قیومی، آفاق، تهران،۱۳۷۵.
۸۲.چراغ راه، علینقی اصفهانی (فیض الاسلام)، خاور، تهران، ۱۳۲۰.
۸۳.چهره تابناک ـ یک بحث تحقیقی و تحلیلی درباره این‌که چرا پیغمبر در سن ۶۳ سالگی از دنیا رفت و …، حسین عمادزاده، چاپخانه شرکت سهامی طبع کتاب، تهران، ۱۳۴۹.
۸۴.چهل حدیث، جواد محدثی، معروف، قم، ۱۳۷۷.
۸۵.خاتم پیامبران (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ۳ ج، محمد ابوزهره، مترجم: حسین صابری، بنیاد پژوهشهاى اسلامی، مشهد، ۱۳۷۳.
۸۶.ختم نبوت، مرتضی مطهری، قم، انتشارات اسلامی.
۸۷.خدا و پیامبر اسلام،جعفر سبحانی، انتشارات توحید، قم، ۱۳۵۹.
۸۸.خط مشی سیاسی در سیره نبوی، ج۱، از بعثت تا هجرت، منیر محمد غضبان، ترجمه عمر قادری، تهران، ۱۳۷۹.
۸۹.خطوط اساسی سیاست اسلامی رسول اکرم در برخورد با منافقین، ه. خ، بهار آزادی، تهران.
۹۰.خلاصه سیرت رسول الله، شرف الدین محمد بن عبدالله بن عمر، مترجمان: اصغر مهدوی، مهدی قمی نژاد، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲.
۹۱.خورشید اسلام چگونه درخشید؛ بررسی عوامل پیشرفت اسلام در تاریخ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جلد اول، محمد باقر علم الهدی، تک، تهران، ۱۳۸۳.
۹۲.خورشید اسلام چگونه درخشید؛ بررسی عوامل پیشرفت اسلام در تاریخ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جلد دوم، محمد باقر علم الهدی، طور، تهران،۱۳۸۰.
۹۳.خورشید اسلام چگونه درخشید؛ بررسی عوامل پیشرفت اسلام در تاریخ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جلد سوم، محمد باقر علم الهدی، پیام طوس، تهران، ۱۳۸۲.
۹۴.خورشید اسلام چگونه درخشید؛ بررسی عوامل پیشرفت اسلام در تاریخ پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جلد چهارم، محمد باقر علم الهدی، سنبله طوس،‌ مشهد، ۱۳۸۳.
۹۵.خورشید حقیقت ـ ترجمه فقه السیره محمد سعید رمضان البوطی، مسعود قادر مرزی، سنندج، ۱۳۷۷.
۹۶.خیانت درگزارش تاریخ، ۳ ج ،مصطفی حسینی طباطبائی، چاپخش، تهران، ۱۳۶۸.
۹۷.داستانهایی از زندگانی پیامبر اسلام، محمد حسن حائری یزدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۸۰.
۹۸.داستانهایی از زندگی پیغمبر ما، غلامرضا سعیدی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۳.
۹۹.در آستانه سال زاد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۸.
۱۰۰.در آستانه سالزاد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۶.
۱۰۱.در حالات دختران پیامبر؛ زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه (س)، محمد واصف، قم، دار النشر.
۱۰۲.در مکتب وحی، عبد اللطیف هندی، جعفر سبحانی، سروش،‌ تبریز، ۱۳۴۸.
۱۰۳.درآمدی بر جعفر مرتضی عاملی، بیروت، مترجم: محمد سپهری، دار السیره، ۱۳۷۶.
۱۰۴.درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام، ج ۱،هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۳۷۱ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰۵.درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام، ج ۲، هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۳۷۱ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰۶.درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام، ج ۳، هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۳۷۳ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰۷.درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام ج ۴، هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۳۷۲ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰۸.درسهایی از سیره نبوی، ج ۱، سید مهرداد مجدزاده طباطبایی، ۱۳۶۳.
۱۰۹. دره التاج فی حقیقه المعراج، عبدالرحمن محمدی هیدجی،کتابفروشی برقعی، قم، ۱۳۳۴.
۱۱۰.دو گوهر گرانبها (حدیث الثقلین)،قوام الدین وشنوی قمی، مترجم: مصطفی ملکی، چاپ حکمت، قم، ۱۳۵۲.
۱۱۱.دوران جوانی،عبدالحمید جوده السحار، مترجم: شیرازی، دفتر نشرفرهنگ اسلامی، تهران.
۱۱۲.راز بزرگ رسالت: تحلیلی از ۲۳ سال زندگی پیامبر اسلام،جعفر سبحانی، انتشارات کتابخانه مسجد جامع تهران، تهران، ۱۳۵۸.
۱۱۳. راه سعادت رد شبهات اثبات نبوت خاتم الانبیا و حقانیت دین اسلام، ابوالحسن شعرانی، کتابخانه صدوق، تهران، ۱۳۶۳.
۱۱۴.راه محمد، عباس محمود العقاد، ترجمه اسدالله مبشری، امیرکبیر، تهران.
۱۱۵.راه محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ج۱ پیغمبر خاتم،رضا صدر، ارغنون، تهران، ۱۳۷۰.
۱۱۶.راه محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ج۲ پیغمبر خاتم،رضا صدر، ارغنون، تهران، ۱۳۷۳.
۱۱۷.راه و روش ما راه و روش پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ما است، (مناظره) علامه امینی، محمد رضا مهدوی، محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات ابن سینا، ۱۳۸۹ قمری.
۱۱۸.رحمت عالمیان، فضل الله کمپانی، دار الکتب الاسلامیه.
۱۱۹.رسول اکرم، حسن ابطحی، حاذق، قم، ۱۳۷۵.
۱۲۰.رسول اکرم در میدان جنگ، محمد حمید الله، ترجمه غلامرضا سعیدی، محمدی، تهران، ۱۳۳۶.
۱۲۱.رسول الله الگوی زندگی، حبیب الله احمدی، مولف، قم، ۱۳۷۷.
۱۲۲.رفتار پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) با کودکان و جوانان، محمد علی چنارانی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۸۰.
۱۲۳.روز سرنوشت،مهدی رحیمی، واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۵.
۱۲۴.روی نگار؛ نگرشی به شخصیت عرفانی و اخلاقی پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) اسلام، امین زاده، رئوف، تهران، ۱۳۷۰.
۱۲۵.رویکرد الصحیح به سیره رسول خدا؛ مقالات کنگره جعفر مرتضی العاملی،مولفان، زیر نظر رسول جعفریان، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۰.
۱۲۶.زنان پیغمبر، بنت الشاطی، تهران، مترجمان: علی اصغر عبداللهی، محمد علی خلیلی، دنیای کتاب، ۱۳۸۳.
۱۲۷.زنان پیغمبر اسلام، عمادزاده، محمد.
۱۲۸.زندگانی پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از بعثت تا هجرت، علی اکبر خدیور محسنی، فروغی، تهران، ۱۳۳۹.
۱۲۹.زندگانی پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در قرآن،۸ ج، سمیح عاطف الزین، ترجمه علی چراغی و دیگران، ذکر، تهران،۱۳۸۰.
۱۳۰.زندگانی حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، غلامرضا سعیدی، سیمان فارس و خوزستان، تهران، ۱۳۳۹.
۱۳۱.زندگانی حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، غلامرضا سعیدی، دار التبلیغ اسلامی، قم، ۱۳۳۹.
۱۳۲.زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین، ج۳ تاریخ انبیاء،هاشم رسولی محلاتی، علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۹۷هـ .ق.
۱۳۳.زندگانی حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، پیامبری که از نو باید شناخت، کنستان ویرژیل کتورگیو، ترجمه مهرداد صمدی، آسیا.
۱۳۴.زندگانی محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمدحسنین هیکل، مترجم: ابوالقاسم پاینده، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.
۱۳۵.زندگانی محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیامبر اسلام ترجمه سیره النبویه ابن هشام، سید هاشم رسولی محلاتی،کتابفروشی اسلامیه،‌تهران، ۱۳۴۷.
۱۳۶.زندگانی محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قسمت دوم، محمد حسنین هیکل، ابوالقاسم پاینده، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
۱۳۷.زندگانی محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیامبر اسلام، محمد علی خلیلی، اقبال، تهران، ۱۳۷۸.
۱۳۸.زندگانی محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ترجمه کتاب الابطال ( قهرمانان)، توماس کارلایل، مترجمان: واعظ چرندابی، ابوعبدالله زنجانی، کتابفروشی سروش، تبریز، ، ۱۹۲۰ م.
۱۳۹.زندگی نامه حضرت محمد رسول الله، جعفر ابراهیمی، انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۴۰.زندگی و آئین محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، خراسانی، کتابفروشى حافظ،‌ تهران، ۱۳۳۶.
۱۴۱.زندگینامه پیامبر اسلام محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، کال آرمسترانگ، کیانوش حشمتی، حکمت،‌ تهران، ۱۳۸۳.
۱۴۲.زندگینامه پیامبر (محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ابوبکر)، نجاح الطائی، دار الهدی لاحیاء التراث، بیروت، ۲۰۰۵.
۱۴۳.زندگینامه حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسول الله، جعفر ابراهیمی شاهد، کتابهای دانه صابرین، تهران، ۱۳۷۸.
۱۴۴.زیستن با پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم): محوریابی سخنان حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم)،مهدی رضایی، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، ۱۳۸۳.
۱۴۵.ستارگان درخشان: سرگذشت حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)،محمد جواد نجفی، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
۱۴۶.سخنان حضرت محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم)؛ درج گهر، سید علی اکبر برقعی قمی، انتشارات حافظ، تهران، ۱۳۶۶ هجری.
۱۴۷.سرگذشت یتیم جاوید؛ داستان روزگار شیرخوارگی و کودکی حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، محمد شوکت التونی، مترجمان: مرتضی حقی، صلاح الدین سلجوقی، سروش، تهران، ۱۳۷۹.
۱۴۸.سلام بر خورشید؛ داستان درخشان زندگی خاتم پیامبران(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، ۵ جلد، علی اکبر حسینی، اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴.
۱۴۹.سه نامه از پیمبر، ابوالقاسم پاینده، جاویدان، تهران.
۱۵۰.سیرت جاودانه: ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ۲ ج، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، مترجم: دکتر محمد سپهری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: