چهارشنبه - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
صفحه اصلی >> گوناگون >> مناسبت ها >> پوشش و عفاف در احادیث و روایات معصومین (ع)(۲)

پوشش و عفاف در احادیث و روایات معصومین (ع)(۲)

بوی خوش

– رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: وقتی زن برای غیر شوهرش (مرد نامحرم) خود را خوشبو کند، مایه آتش جهنم و باعث ننگ است.
(نهج الفصاحه، ص ۳۶ / کنز العمال، ۱۶، ص ۳۸۱)
– اگر زنی به خود عطر بزند و از خانه اش خارج بشود تا زمانی که به خانه مراجعت کند لعنت می شود.
(اصول کافی، جلد ۵ / وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۶۱ / بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۷)

تبرج

– تبرج عبارتست از آشکار نمودن زینت زن برای نامحرم، که این عمل سرزنش شده است.
(النهایه، ص ۱۱۳)
– حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) به حولاء همسر عطاره می فرمایند: ای حولاء هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نکرده و نیز موی سر و مچ خود را نمایان نمی سازد.
(مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۵۴۹)

لباس شهرت

لباس شهرت، لباسی است که در بین مردم پوشیدن آن مرسوم نیست و انسان وقتی آن لباس را می پوشد، انگشت نما می شود و حرام است.
– پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): کسی که در دنیا لباس شهرت به تن کند، خداوند قادر روز قیامت لباس خواری و ذلت را به او خواهد پوشاند.
(مکارم الاخلاق، ص ۱۱۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۲۴۵)
– امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: کسی که خود را شبیه غیر مسلمانان درآورد، از ما نیست.
(نهج الفصاحه، ص ۵۰۶)
– امیرالمؤمنین (علیه السلام): فرمودند: مسلمان واقعی نیست کسی که به دستور و (آداب و رسوم) بیگانه عمل نماید.
(کنزالعمال، ج ۱، ص ۲۱۹، حدیث ۱۰۹۷)
– پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): کسی که لباس شهرت بپوشد خداوند در روز قیامت از وی روی بگرداند.
(مجمع الزوائد، ج ۵، ص ۲۳۵)

شبیه جنس مخالف

– امام باقر (ع): «جایز نیست که زن خود را شبیه مرد نماید زیرا پیامبر مردانی که مشابه زنان می شوند و همچنین زنهایی که خود را شبیه مردها قرار می دهند، لعنت کرده است.»
(بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۰۸)
– امام صادق (ع) فرموده است: پیامبر خدا همواره از شبیه شدن مرد به زن و زن به مرد (شبیه جنس مخالف) در پوشیدن لباس نهی فرمود.
(وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۵۵)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند: ۱. کسی که نسبت به عفت و ناموس خود بی تفاوت است. ۲. زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مرد سازد. ۳. شراب خوار.
(میزان الحکمه، ج ۲، ص ۱۰۲)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): خدا لعنت کند زنانی که خود را شبیه مردان در آورند و خدا لعنت کند مردانی که خود را شبیه زنان می کنند.
(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۰۸)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): در دوره آخرالزمان مردان خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می کنند و زنان بر زین سوار می شوند (به خودنمایی می پردازند) بر آنها لعنت خدا باد.
(تفسیر نمونه، ج ۲۱ / ص ۴۵۶)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مردی را دید که خود را شبیه زنان ساخته بود و او را از این کار بر حذر داشت. آن حضرت فرمودند: مردان نباید در لباس، شبیه زنان باشند.
(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۵)

و اما مردان…

– امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از زنهای مردم پرهیز داشته باشید. (نسبت به آنها عفت داشته باشید.) تا زنهای شما هم پاک بمانند. (دیگران هم از زنهای شما پرهیز داشته باشند.)
(بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۱۸ / وسایل الشیعه، ج ۲۰، ۲۵۶)

غیرت در مردان

– امام علی (علیه السلام): خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد.
(بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۱۱۵ / الخامس، ص ۱۱۵)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): به درستی که خداوند بندگان با غیرت خویش را دوست دارد.
(کنزالعمال، ح ۷۰۷۰)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): هنگامی که زنی آرایش کرده و معطر از خانه خارج شود و شوهرش نیز به این کار راضی باشد به ازای هر قدمی که زن بر می دارد خانه اش در آتش برای شوهرش بنا می شود.
(بحارالانوار، ج ۱۵۳، ص ۲۴۹ / جامع الاخبار، ص ۱۰۸)
– امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای برای امام حسن (علیه السلام) چنین نوشت: «تو را از غیرت بی جا بر حذر می دارم. زیرا غیرت بی جا زنان سالم را به بیماری سوق می دهد.»
(بحارالانوار، ج ۷۷، ث ۲۱۶ و ۲۳۵، اصول کافی، ج ۵، ص ۵۳۷، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۳۷)
– راوی می گوید: بر حضرت موسی بن جعفر (ع) وارد شدم، دیدم خضاب فرموده است. گفتم رنگ مشکی به کار برده اید؟ فرمود: بلی، خضاب و آرایش در مرد موجب افزایش پاکدامنی در همسر است. برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را می آرایند، عفاف را از دست می دهند.
(اصول کافی، ج ۵، ص ۵۶۷)
– امیرالمؤمنین (ع) به فرزندش امام حسن (ع) می فرماید: شده الحجاب خیر لک و لهن من الارتیاب: سختی حجاب برای زن و مرد بهتر است از تلخی بد گمانی.
– پیامبر (ص) فرمود: نسبت به زنان مردم عفیف باشید تا زنان شما عفیف بمانند.
(وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۳۸ و ۱۴۱)
– امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسانی که به اندام زنان (نامحرم) نگاه می کنند ایمن نباشند از اینکه، دیگران به ناموس آنها نگاه نکنند.
(وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۱)
– رسول خدا (صلی الله علیه و آله): سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند: ۱. کسی که نسبت به عفت و ناموس خود بی تفاوت است. ۲. زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مرد سازد. ۳. شراب خوار
(میزان الحکمه، ج ۲، ص ۱۰۲)
– امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل فرمودند: اگر زنی بخواهد با وضع نامناسب به عروسی، بازار، گردشگاهها برود و شوهرش جلوگیری نکند و یا از شوهرش بخواهد لباسهای نامناسب و نازک برای او تهیه کند و شوهرش چنان نماید، خداوند او را با صورت به زمین می افکند.
(المحجه البیضاء، جلد ۳، ص ۱۰۱)
– ابوبصیر از امام صادق (ع) پرسید: زنی از کنار مردی عبور می کرد و آن مرد به پشت آن زن نگاه می کرد این عمل چگونه است؟ حضرت فرمودند: آیا شما خوشحال می شوید کسی به پشت سر خانواده و فامیل شما نگاه کند؟ عرض کردم: نه. فرمود: آنچه را برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم مپسند.
(وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۴۵؛ اصول کافی، ج ۵، ص ۵۵۳)

درباره حیا

– رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر که چهار خصلت داشته باشد و از سر تا پا غرق گناهان باشد، خدا آنها را به حسنات تبدیل کند و یکی از آنها حیا است.
(اصول کافی، ج ۳، ص ۱۶۶)
– امام علی (علیه السلام) فرمودند: خردمندترین مردم با حیا ترین آنها است.
(گزیده میزان الحکمه، ص ۲۳۵)
– امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.
(گزیده میزان الحکمه، ج ۲، ص ۲۳۵)
– پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «حیا زیباست ولی از جانب زنان زیباتر است.»
– پیامبر اکرم (ص) نیز فرمودند: «هنگامی که خداوند بخواهد بنده ای را هلاک بگرداند، حیا را از او دور می سازد.»
محمد طلعت حرب، قربیه المره و الحجاب، ص ۶۸
منبع: حریم ریحانه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: