دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب >> پنجره اى به آسمان روشن شعر

پنجره اى به آسمان روشن شعر

ادبیات دفاع مقدس و انگاره ذهنى ما
با گذشت تقریبا دو دهه از تولد شعر دفاع مقدس همچنان منبعى کامل از این جریان ادبى وجود ندارد و لزوم راه اندازى بانک اطلاعاتى شعر دفاع مقدس احساس مى شود. دکتر محمدرضا سنگرى برگزارى کنگره سراسرى شعر دفاع مقدس در استان هایى که جنگ در آنها اتفاق افتاده را براى تعالى شعر دفاع مقدس بسیار مثبت مى داند.
سنگرى با اشاره به خلق فضاهاى جدید در شعر دفاع مقدس بر این باور است که در مسیر شعرى دفاع مقدس فضاهاى جدید به همراه زبان شعرى تازه ترى در قالب هاى رباعى و غزل تجربه شده است. در سال هاى اخیر نگاه هاى تازه ترى به دفاع مقدس شده و شاهد نمونه هاى موفق شعرى در این زمینه بوده ایم. وى با بیان این مطلب که شاعر دفاع مقدس از زاویه هاى جدیدترى روزگار خود را ادراک مى کند، گفت: شعر امروز دفاع مقدس در حال تکوین است و شاعران به مضامین تازه ترى روى آورده اند.
وى در گفت وگو با ستاد خبرى شانزدهمین کنگره سراسرى شعر دفاع مقدس معتقد است که: شعر دفاع از نگاه اجتماعى و ارزش هاى دفاع مقدس شروع شد اما اکنون شاعر از زاویه هاى جدیدترى روزگار خودش را درک مى کند. بنابراین باید تا پایان دهه ۸۰ صبر کرد تا شاهد اتفاقات بکرى باشیم.
این شاعر و منتقد ادبى با بیان این مطلب که شعر طنز در موضوع دفاع مقدس سابقه طولانى دارد، اظهار داشت: طنز در ادبیات دفاع مقدس از منظر شاعرانى چون زنده یاد سلمان هراتى، قیصر امین پور و سایر شعرا به خوبى کار شده و آثار خوبى را خلق کرده اند. در طنز گره خوردگى شعر بیشتر مى شود و باید چاشنى ها و زوایاى شعرى را به خوبى بشناسیم.
سنگرى از شکل گیرى نسلى جوان در عرصه شعر دفاع مقدس یاد کرد و گفت: اخیرا مجموعه اى از شعرهاى شاعران جوان چاپ شده است که نویدبخش تولد نسلى جوان و پویا در این عرصه است. اگر مى خواهیم شاهد اتفاقات مبارکى در شعر دفاع مقدس باشیم باید مقدمات چاپ شعر جوان را بیش از پیش مهیا کنیم.

شعر دفاع مقدس وارد مرحله جدیدى شده است
سید ضیاءالدین شفیعى گفت: ادبیات دفاع مقدس به صورت عام و شعر دفاع مقدس به معناى خاص وارد مرحله جدیدى شده است.
سید ضیاءالدین شفیعى -شاعر دفاع مقدس- در گفت وگو با ستاد خبرى شانزدهمین کنگره سراسرى شعر دفاع مقدس گفت: ادبیات دفاع مقدس به صورت عام و شعر دفاع مقدس به معناى خاص وارد مرحله جدیدى شده که ادامه مرحله پیشین است، اگر با این زاویه به شعر دفاع مقدس نگاه کنیم در سال هاى اخیر شاهد جوانه زدن ادبیاتى بوده ایم که مضامین تازه اى را تجربه مى کند. وى ادامه داد: اگر کنگره هاى شعر دفاع مقدس علت وجودى و جوهریش گسترش شعر دفاع مقدس باشد، مى تواند موثر باشد. شفیعى شعر را فعالیتى خود اتکا خواند و گفت: شعر فعالیتى خود اتکا و خودپایه است و برگزارکنندگان کنگره ها بایستى از شعر و شاعرى حمایت کنند، براى این که شاعر چون درختى است که هر ساله میوه مى دهد و نباید بگذارند که ریشه ها خشک بشوند. این شاعر و منتقد ادبى افزود: در کنگره هاى شعر دفاع مقدس تعداد خاصى از آدم ها حضور دارند که هر ساله تکرار مى شوند بنابراین باید از اسامى خاص عبور بکنیم. چون افتخار به نام هایى خاص ثابت و معین ما را از دست یابى و کشف افتخارات جدید باز مى دارد. شفیعى ضمن بیان این مطلب که شعر طنز دفاع مقدس از موضوعات فراموش شده اصلى شعر در دو دهه اخیر است، تصریح کرد: شعر طنز دفاع مقدس کماکان با تمام کاستى ها و فرصت سوزى ها، اصلى ترین ظرفیت هاى فراموش شده شعر در دو دهه اخیر ما محسوب مى شود.
شاعر مجموعه شعر شرح خواب هاى گسترده برگزارى کنگره را در مناطق عملیاتى، مناسب نداست و اظهار داشت: تامین هزینه ها در مناطق جنگى و اسکان شاعران در آن مناطق، هزینه هاى زیادى در بر دارد، کنگره ها بایستى در مکانى برگزار شود که رونق ادبى بیشترى داشته باشد. وى تاکید کرد: بهتر است به جاى توجه به شکل و اجراى کنگره، به محتواى آن بیشتر توجه کنیم. شفیعى گفت: وسعت تعریف براى کسانى که سیاست گذار شعر دفاع مقدس هستند تغییر کرده است و احساس مى شود که از شعر دفاع مقدس فاصله گرفته اند و مساله شان متفاوت شده است. شانزدهمین کنگره سراسرى شعر دفاع مقدس روزهاى اول تا سوم اسفند ماه در استان ایلام برگزار مى شود.

انقلاب اسلامى براى ادبیات، موضوعى جهان شمول و جذاب است
ابراهیم حسن معتقد است: حوادث بسیار متنوعى در انقلاب اسلامى ایران رخ داده که این انقلاب را جهان شمول، گسترده و جذاب براى ادبیات کرده است و نویسندگان به خوبى مى توانند در این زمینه قلم بزنند.
ابراهیم حسن بیگى در گفت وگو با ستاد خبرى نخستین جایزه جشن بزرگ داستان انقلاب گفت: انقلاب اسلامى ایران در جهان دستاوردهاى بسیارى داشته است که حتى مخالفان نظام هم به این عظمت اقرار کرده اند. این انقلاب پیامدهاى وسیع و گسترده اى داشته که ادبیات به خوبى مى تواند آن رخدادها را به تصویر بکشد. نویسنده «سال هاى بنفش» که در این رمان به پیروزى انقلاب اسلامى مى پردازد، ادامه داد: انقلاب اسلامى به عنوان پدیده اى بزرگ در جهان اسلام و منطقه اى که دچار رخوت، سستى و کم مایگى شده بود، به عنوان یک حرکت و خیزش، انگیزه اى در آن ملل به وجود آورده و پیام خود را به گوش سایر ملت ها به وسیله هنر و ادبیات برساند.
حسن بیگى با اشاره به سخن حضرت امام خمینى (ره) درباره صدور انقلاب اسلامى گفت: امام راحل در اوایل انقلاب بحثى درباره صدور انقلاب مطرح فرمودند که برخى تصور کردند انقلاب اسلامى مى خواهد لشگرکشى نظامى بکند و به کشورهاى همسایه تجاوز کند.
در حالى که منظور امام(ره) صدور دستاوردهاى فرهنگى این انقلاب در لواى اسلام بود که در قالب هنر و ادبیات مى توانست بروز کند. ولى متاسفانه ادبیات در این ۳۰ سال پس از انقلاب نتوانست سفیر خوبى براى صدور این اهداف و ارزش ها باشد. نویسنده کتاب محمد(ص) فعالیت نویسندگان را در حوزه داستان انقلاب اندک دانست و گفت: ادبیات انقلاب زمانى به هویت کاملى مى رسد که از لحاظ کمى و کیفى گسترده باشد، اما ادبیات در این حوزه نتوانسته جایى براى خود باز کند و داستان هاى بسیار اندکى در این حوزه وجود دارد.
وى ادبیات دفاع مقدس را علت عدم پرداخت به ادبیات انقلاب ندانست و اظهار داشت: فاصله اندک دفاع مقدس و پیروزى انقلاب اسلامى، فرصت پرداختن به موضوع انقلاب را از ما گرفت، اما پس از دفاع مقدس باز هم شاهد رشد ادبیات انقلاب نبودیم. وى افزود: نویسندگان، پس از انقلاب و تا شروع جنگ تحمیلى فرصت به تصویر کشیدن حضور مردم را در انقلاب داشتند که این مهم رخ نداد و پس از دفاع مقدس هم انقلاب سرلوحه کار نویسندگان قرار نگرفت.
حسن بیگى به اشاره به این که کمبود جذابیت در آثار نوشته شده در خصوص انقلاب به بضاعت نویسندگان باز مى گردد، افزود: موضوع انقلاب، به خصوص انقلاب اسلامى ایران موضوعى جهانشمول، گسترده و جذاب است که مى تواند دستمایه خیلى از نویسندگان قرار گیرد.
وى ادامه داد: برخى نویسندگان در انتخاب حوادث گزینش خوبى نداشته اند و برخى نیز در پرداخت قصه در قالب یک داستان جذاب و قوى موفق نبوده اند. وى در پایان یادآور شد: به طور کلى در ادبیات انقلاب اسلامى موفق نبوده ایم، به طورى که تنها در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ در حوزه کودک و نوجوان کارهاى نسبتا خوبى انجام شده که در کل این موضوع به آسیب شناسى عمیقى نیازمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: